Karpacz

„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

News Idea tworzenia Tras Zdrowia zjednoczyła i zaktywizowała mieszkańców Karpacza. W akcji uczestniczą wszystkie grupy społeczne, wiekowe i zawodowe promując sport, aktywność ruchową oraz profilaktykę zdrowia.

W okresie pomiędzy spotkaniami warsztatowymi przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne z wykorzystaniem badania ankietowego (objęto nim 266 osób), a także głosowania za pośrednictwem Facebooka.  W efekcie mieszkańcy Karpacza wybrali Trasę na górę  „Pohulanka.


Przeprowadzono społeczną  akcję promocyjną, wykorzystując media społecznościowe, stronę internetową oraz newsletter Karkonoski Informator Samorządowy.  Z wykorzystaniem potencjału mieszkańców powstały ciekawe produkty marketingowe: film promujący aktywność fizyczną opracowany przez Młodzieżowe Studio Reporterskie Karpacz oraz foto – kampania z wykorzystaniem haseł związanych ze sportem, aktywnością ruchową oraz promocją zdrowego trybu życia.


W opracowanie harmonogramu animacji włączono kluby i grupy sportowe, Ochotniczą Straż Pożarną, placówki oświatowe (uczniowie i nauczyciele), Grupę Karkonoską GOPR, Centrum Medyczne Karpacz, olimpijczyków, trenerów,  osoby uczestniczące w programie Karpacz +50, a nawet osoby duchowne.

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia

Karpacz

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ćwiczy na trasie zdrowia w Karpaczu....

Czytaj więcej

„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

Idea tworzenia Tras Zdrowia zjednoczyła i zaktywizowała mieszkańców Karpacza. W akcji uczestniczą wszystkie grupy społeczne, wiekowe i zawodowe promując sport, aktywność ruchową oraz profil...

Czytaj więcej

W Karpaczu wybrano lokalizację

W dniu 24 kwietnia 2015 r. odbyły się pierwsze konsultacje z udziałem moderatora ze strony PZU, mieszkańców, przedstawicieli placówek oświatowych, szpitala oraz organizacji pożytku publicznego...

Czytaj więcej