Dobre Miasto

Aktywnie w gminie Dobre Miasto

News W dniach od 28 - 06 maja 2015 r. odbyły się warsztaty z najmłodszymi mieszkańcami Dobrego Miasta. Przedstawiono ideę projektu PZU Trasy Zdrowia, 3 lokalizacje proponowanej Trasy oraz urządzenia, które mają znaleźć się na Trasie.

Dzieci z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem włączyły się w dyskusję na koniec spotkań przeprowadzono głosowanie odnośnie wyboru przebiegu Trasy. Zdecydowana większość najmłodszych uczestników spotkań opowiada się za Trasą nr 3 w Parku Przyjaciół Kultury przy ul. Zwycięstwa. Jedynie w Szkole Podstawowej nr 3 dzieci głosowały na Trasę Leśna z uwagi na bliskość jej lokalizacji. 

Dzieci w przedszkolach dodatkowo przygotowały prace rysunkowe pt „Moja Trasa Zdrowia”. Aktywnie w promowanie PZU Trasy Zdrowia włączyły się Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Stowarzyszenie „Pozytywni Dobre Miasto” przechodząc proponowane Trasy.

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia

Dobre Miasto

Aktywne działania w Dobrym Mieście

W środę, 19 maja br., aktywni mieszkańcy Dobrego Miasta (przedstawiciele różnych środowisk społecznych) spotkali się na Stadionie Miejskim, celem zrealizowania „dobromiejskiego czynu społec...

Czytaj więcej

Dobre Miasto ma już animatora

W piątek 8 maja 2015 r. w Dobrym Mieście w Szkole Podstawowej Nr 2 odbyły się II warsztaty społeczne PZU Trasy Zdrowia. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Szkół i Przedszkoli, Urzędu ...

Czytaj więcej