Wałcz

Mieszkańcy Wałcza chcą Trasy Zdrowia!

News W dniu 7 maja odbyły się pierwsze warsztaty konsultacyjne dotyczące utworzenia PZU Trasy Zdrowia w Wałczu. Spotkanie otworzył Pan Waldemar Lechnik Zastępca Burmistrza Miasta Wałcz, który podziękował mieszkańcom za przybycie i gorąco zachęcił ich do aktywnego uczestnictwa w Programie.

Grupa z udziałem mieszkańców miasta, w tym eksperci z dziedziny sportu – prezesi klubów sportowych, nauczyciele w-f w szkołach, dyrektorzy ośrodków sportu i akademii wychowania fizycznego a także osoby zrzeszone w organizacjach pozarządowych, uprawiających, na co dzień różne dyscypliny sportu – nordic-walking, bieganie, gra w piłkę nożną itp., ustaliła wstępnie plan działania, który ma na celu zaangażowanie wszystkich społeczności lokalnych, działających na terenie miasta, do włączenia się do wspólnej akcji powstania PZU Trasy Zdrowia w Wałczu.


W tym celu, dzięki merytorycznej pomocy moderatora, Pana Piotra Omaleckiego, który przybliżył ideę powstania PZU Trasy Zdrowia, zaplanowano szereg inicjatyw propagujących ideę stworzenia Trasy, m.in. poprzez promocję w swych organizacjach, wśród znajomych i rodzin, a także zebrania ankiety dotyczącej wyboru wariantu Trasy. Dostarczono ją do wszystkich szkół, instytucji publicznych, kościołów, sklepów, zaangażowano wolontariuszy – studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, zamieszczono ankietę on-line do wypełnienia ze strony urzędu miasta i na portalach społecznościowych.


Przybycie na kolejne warsztaty, które odbędą się w dniach 13 i 14 maja, zapowiedzieli wszyscy uczestnicy spotkania, którzy zadeklarowali wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Wałczu organizację wizji lokalnej w terenie, związanej z umiejscowieniem wybranego przez mieszkańców wariantu Trasy.

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia

Wałcz