Braniewo

Przedszkolaki z Braniewa na PZU Trasie Zrowia

News W akcję promująca zdrowy styl życia oraz aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu włączyło się również Przedszkole Niepubliczne 'Stokrotka".

Grupa najstarszych przedszkolaków wybrała się, wybraną wcześniej Trasą nr 1, na spacer, by zaznajomić się z terenem i miejscem: „ … mamy nadzieję, przyszłych zabaw i spotkań rówieśniczych. Matka Przyroda sprzyja poznawaniu nowego terenu w najbliższych okolicach przedszkola. Ufamy, że po powstaniu PZU Trasy Zdrowia będziemy z niej korzystać również z rodzicami…” :-)

Natomiast uczniowie klasy IVb i Va ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie pod kierunkiem p. Małgorzaty Siedlik i Alicji Mielke wyruszyli na spotkanie z animatorem Waldemarem Gajowniczkiem, który opowiedział o mającej powstać w Braniewie PZU Trasie Zdrowia. Po zapoznaniu z Trasą i mającymi tam powstać urządzeniami do ćwiczeń, wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za trasą nr 1. Świadomość dzieci na temat sportu, aktywnego stylu życia i zdrowego odżywiania jest bardzo wysoka. Jest to dobry sygnał, że większość tych dzieciaków w przyszłości (pod warunkiem, że Trasa powstanie) przyjdzie tu z rodzicami, młodszym rodzeństwem czy kolegami.

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia

Braniewo