Grabów nad Prosna

Grabów nad Prosną Trasą PZU po zdrowie

News GRABÓW NAD PROSNĄ TRASĄ PZU PO ZDROWIE - pod tym hasłem rozpoczął się cykl warsztatów konsultacyjnych dotyczących możliwości powstania w gminie Grabów nad Prosną PZU Trasy Zdrowia aktywizującej społeczność lokalną i promującej aktywny wypoczynek .

Informacje o konsultacjach społecznych pojawiły się w lokalnych gazetach, na stronie internetowej urzędu, w ogólnopolskiej platformie Space.in oraz w portalu społecznościowym facebook. W pierwszym spotkaniu, które odbyło się 8 maja 2015r. i zostało przeprowadzone przez niezależnego moderatora Programu panią Olgę Ślifirską uczestniczyło ponad 40 osób w tym: Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną, Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną, Radna Rady Powiatu w Ostrzeszowie, partnerzy projektu:  przedstawiciel Nadleśnictwa Przedborów oraz młodzież z Uczniowskiego Klubu Sportowego Prosna Grabów wraz z prowadzącym , sołtysi , przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz  Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Grabowie nad Prosną, mieszkańcy Miasta i Gminy Grabów nad Prosną

Głównym celem pierwszych konsultacji była dyskusja nad wyborem odpowiedniej Trasy. Prace nad ustaleniem stanowiska mieszkańców w tej sprawie  rozpoczęto z dwutygodniowym wyprzedzeniem przeprowadzając  badanie ankietowe. Ankiety rozdano uczniom Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną,  pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną, pracownikom Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną,  Radnym Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną, sołtysom, organizacjom pozarządowym działającym na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną. Wszystkim biorącym udział w badaniu ankietowym serdecznie dziękujemy ponieważ wróciło do nas prawie 100% przekazanych ankiet. To świadczy o tym jak ważne jest dla nas posiadanie PZU Trasy Zdrowia.

Na stronie internetowej urzędu  zamieszczono sondę, w której każdy mieszkaniec mógł oddać swój głos na wybraną  przez siebie lokalizację Trasy. Efektem tych działań był wybór Trasy w Palatach. Na spotkaniu rozpoczęto rozmowy na temat wyboru potencjalnego Operatora Lokalnego, Animatora Trasy. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na drugim spotkaniu. Ponadto padły propozycje przeprowadzenia wspólnej wizji lokalnej wybranej Trasy, zaplanowania na niej działań animacyjnych oraz akcji promocyjnej.

Z niecierpliwością czekamy na drugie spotkanie, które odbędzie się 19 maja JUŻ NA TRASIE !

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia

Grabów nad Prosna

Podsumowanie starań w Grabowie

Grabów nad Prosną jest jedną z 35 gmin walczących w drugim etapie konkursu na PZU Trasę Zdrowia. Jak przebiegały konsultacje społeczne w Grabowie? Jakie inne działania podjęli mieszkańcy gmi...

Czytaj więcej