Pleszew

W Pleszewie dyskutowano o Trasie

News Pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące utworzenia PZU Trasy Zdrowia w Pleszewie odbyło się 8 maja br. w Parku Wodnym „Planty” w Pleszewie. W warsztatach udział wzięło ponad 70 osób. Wśród zebranych znaleźli się reprezentanci samorządu lokalnego, przedstawiciele szkół i przedszkoli, lokalni animatorzy sportu, pleszewskie organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Pleszew.

Warsztaty były podzielone na dwie części – seminaryjną i wdrożeniową.  W trakcie spotkania  wymieniono poglądy dotyczące projektu, w tym w szczególności w zakresie rodzaju nawierzchni i bezpieczeństwa poszczególnych elementów Trasy, przeanalizowano propozycję tras,  wybrano trasę nr 1 oraz określono operatora Trasy. W dyskusji wstępnie zaproponowane zostały zarys i założenia form aktywizacji mieszkańców oraz plan animacji.

Dopisały zarówno pogoda jak i nastroje uczestników, dlatego elementem piątkowego spotkania był także wspólny spacer po Parku Leśnym „Planty”, który dał możliwość wyboru najlepszej wstępnej koncepcji rozmieszczenia elementów Trasy.  

Kolejne spotkanie odbędzie się 19 maja o godz. 12:00 w „Parku Wodnym” Planty w Pleszewie. Serdecznie zapraszamy!

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia

Pleszew

W Pleszewie dyskutowano o Trasie

Pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące utworzenia PZU Trasy Zdrowia w Pleszewie odbyło się 8 maja br. w Parku Wodnym „Planty” w Pleszewie. W warsztatach udział wzięło ponad 70 osób. Wś...

Czytaj więcej