Braniewo

Braniewo już po II konsultacjach

News Liczna grupa zebrała się w miejskim kinie by kontynuować rozmowy o PZU Trasach Zdrowia. II Konsultacje odbyły się 12 maja br. trwały trzy godziny. Nowo przybyłym słuchaczom  szybko przekazano informacje dotyczące konkursu. Podzielono zebranych na grupy warsztatowe i pracowano nad planem działania. W wyniku dyskusji podsumowano jeszcze raz plusy i minusy proponowanej Trasy, zgłoszono partnerów i wyłoniono operatora. Padły propozycję na organizacje pozarządowe - jest  2 pretendentów, natomiast ostateczna decyzja i zgoda ze strony potencjalnych operatorów zapadnie po spotkaniu ich zarządów. Kolejne spotkanie robocze odbędzie się 19 maja br. gdzie doprecyzowany zostanie plan działania. 


Natomiast aktywni braniewiacy deklarują kontynuację testowania Trasy. Lokalna Pizzeria Fantazja ciesząc się z aktywności braniewian stworzyła pizze braniewską w kolorach miasta ( zielony/ biały/ czerwony), na testowanie nowego lokalnego dania zaproszeni zostali laureaci konkursu fotograficznego PZU Trasy Zdrowia w obiektywie.

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia

Braniewo