Łeba

Zmiana przebiegu Trasy w Łebie

News W dniach od 7 do 8 maja 2015 r. odbywały się II warsztaty konsultacyjne dotyczące powstania PZU TRASY ZDROWIA w Łebie. Na warsztaty przybyła liczna grupa osób reprezentujących różne środowiska społeczne miasta.

Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął się od oględzin miejsca powstania Trasy. Wszyscy spotkali się o godz. 16.00 w Parku Leśnym przy Łabędzim Stawie. Poza licznym gronem mieszkańców zainteresowanych powstaniem Trasy był również Burmistrz Miasta Łeby – Pan Andrzej Strzechmiński, Sekretarz Miasta – Pani Magdalena Bojarczuk, Kierownik Referatu Inwestycyjnego – Pan Grzegorz Kleina oraz grono pracowników Urzędu Miejskiego. Rozpoczęto rekonesans miejsca, w którym miałaby powstać Trasa – w wersji wybranej na pierwszych warsztatach konsultacyjnych. 

Będąc na tzw. „półmetku” Trasy okazało się, że grupa seniorów musi odłączyć się od reszty grona, ponieważ potencjalna długość trasy okazała się dla nich zbyt długa. Po naradzie postanowiono, ze Trasa powinna zostać skrócona do odległości 2km – minimalnej długości określonej w regulaminie konkursu. Wspólnym głosem zdecydowano, że Trasa przebiegać będzie w krótszym wariancie po wyznaczonych, urządzonych ścieżkach Parku Leśnego. Rozplanowano rozmieszczenie urządzeń w nowym wariancie, dokonując oględzin dostosowania miejsc do wymogów określonych dla postawienia urządzeń. 

Drugi dzień warsztatów (rozpoczął się od intensywnych prac nad Planem Animacji na PZU Trasie Zdrowia. Od godz. 8.00 wspólnie z Panią Konsultant dyskutowano nad planem przygotowanym przez Centrum Informacji Turystycznej – Operatora Lokalnego Trasy. Przedstawiono propozycje działań w ramach uzyskanego grantu oraz tych cyklicznych, które odbywać będą się na Trasie. 

Podczas drugiego dnia warsztatów na teren Parku Leśnego przybyła liczna grupa 6-letnich przedszkolaków z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Łebie wraz z grupą członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koła Nr 1 w Łebie. Poprzez wspólną zabawę grupa ta pokazała, jak można aktywnie spędzać czas na Trasie zdrowia bez względu na wiek i możliwości fizyczne. Ta wielopokoleniowa grupa aktywnie promowała potrzebę powstania trasy na tym terenie i dla tej społeczności. 

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia

Łeba

Wesoła rywalizacja sportowa podczas Otwarcia PZU Trasy Zdrowia! ...

Czytaj więcej

W Łebie konkursowo!

W ramach promocji powstania Trasy Zdrowia w Szkole Podstawowej został ogłoszony konkurs plastyczny pn. „Ruch to zdrowie” promującym zdrowy styl życia. W konkursie brało udział łącznie 73 ...

Czytaj więcej