Gorlice

Gorliczanie promują PZU Trasy Zdrowia

News Promocja idei powstania w Gorlicach PZU Trasy Zdrowia nabiera tempa. Mieszkańcy miasta aktywnie uczestniczą w warsztatach konsultacyjnych, informują swoich znajomych o rywalizacji z innymi samorządami w kraju i zgłaszają własne pomysły na działania i animacje, które na Trasie powinny zaistnieć.

Aby przybliżyć mieszkańcom, jak Trasa w naszym mieście może wyglądać, Urząd Miejski przygotował wizualizację – są to instalacje, które tworzą Trasę wkomponowane w zdjęcie „z lotu ptaka” terenu wyznaczonego pod Trasę. 

Jednym z działań mających na celu promocję Trasy oraz przekonanie Fundatora Trasy, że to właśnie w naszym mieście powinna ona powstać, jest pomysł wolontariatu młodzieży z gorlickich szkół. Układając „żywy” napis PZU proszą o wybudowanie PZU Trasy Zdrowia w Gorlicach. Ta cenna i sympatyczna inicjatywa spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem mieszkańców – mamy nadzieję, że tak samo oceni ją Fundator Trasy.
 
GORLICZANIE RAZEM dla PZU TRASY ZDROWIA w naszym mieście !


**************************************************************

W ramach działań konsultacyjnych i promujących ideę budowy PZU Trasy Zdrowia w Gorlicach od 18 maja na stronie internetowej www.konsultacje.gorlice.pl jest zamieszczona krótka ankieta skierowana do Gorliczan a mająca na celu uzyskanie odpowiedzi, czy mieszkańcy chcą mieć w Gorlicach PZU Trasę Zdrowia i czy będą z niej korzystać.

Informacja o ankiecie znajduje się na stronie internetowej miasta www.gorlice.pl  link: http://www.gorlice.pl/1586,Komunikaty_UM.htm?id=5660

W ciągu doby od zamieszczenia ankiety wypełniło ją ponad 130 osób. Liczymy na dalszą aktywność mieszkańców naszego miasta !

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia

Gorlice

Tak o Trasę walczą w Gorlicach

Dlaczego PZU Trasa Zdrowia jest potrzebna seniorom i osobom młodym? Jak taką Trasę wyobrażają sobie przedszkolaki? Tego wszystkiego dowiecie się z filmiku promocyjnego stworzonego przez Gorlicza...

Czytaj więcej