Dobre Miasto

Dobre Miasto ma już animatora

News W piątek 8 maja 2015 r. w Dobrym Mieście w Szkole Podstawowej Nr 2 odbyły się II warsztaty społeczne PZU Trasy Zdrowia. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Szkół i Przedszkoli, Urzędu Miejskiego, WTZ, OSIR, Stowarzyszenia „Pozytywni Dobre Miasto” oraz mieszkańcy miasta.

Podczas spotkania wybrano przebieg Trasy oraz Animatora programu, którym zostało Stowarzyszenie „POZYTYWNI DOBRE MIASTO”.

W środę 13 maja odbyło się spotkanie, ale tym razem w terenie, gdzie obecni omawiano szczegóły przebieg PZU Trasy Zdrowia oraz plan działania na najbliższy czas. 
Idea stworzenia „PZU Trasy Zdrowia” tak zjednoczyła i zaktywowała mieszkańców Dobrego Miasta, że 19 maja o godzinie 16.00 spotykamy się na zlokalizowanej Trasie, celem rozpoczęcia prac porządkowych w czynie społecznym. Swój liczny udział w tym przedsięwzięciu zapowiedzieli przedstawiciele różnych grup społecznych.

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia

Dobre Miasto

Aktywne działania w Dobrym Mieście

W środę, 19 maja br., aktywni mieszkańcy Dobrego Miasta (przedstawiciele różnych środowisk społecznych) spotkali się na Stadionie Miejskim, celem zrealizowania „dobromiejskiego czynu społec...

Czytaj więcej

Dobre Miasto ma już animatora

W piątek 8 maja 2015 r. w Dobrym Mieście w Szkole Podstawowej Nr 2 odbyły się II warsztaty społeczne PZU Trasy Zdrowia. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Szkół i Przedszkoli, Urzędu ...

Czytaj więcej