Iwkowa

Trasa Zdrowia w Gminie Iwkowa!

News W dniu 29 kwietnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej odbyły się pierwsze warsztaty konsultacyjne dotyczące powstania PZU Trasy Zdrowia na terenie gminy Iwkowa. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz, pracownicy urzędu gminy, Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, biblioteki, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa, Klubu Seniora, OSP w Porąbce Iwkowskiej oraz osoby prywatne.

W trakcie warsztatów zadecydowano o wyborze przebiegu Trasy. Jednogłośnie wygrała propozycja nr 1. Wyznaczona trasa przebiegać będzie na terenie miejscowości Iwkowa przy stadionie sportowym IVA Iwkowa oraz przez teren pobliskiego kompleksu leśnego. Dyskutowano również nad wyborem Operatora Lokalnego, który będzie odpowiadał za realizację planu animacji, a także zebrano pierwsze propozycje dotyczące wykorzystania trasy przez lokalnych mieszkańców. 

Kolejny warsztat, który odbył się w dniu 11 maja 2015 roku został podzielony na trzy komponenty. W trakcie pierwszego, który odbył się przy udziale Rady Gminy w Iwkowej, Sołtysów, przedstawicieli Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej, Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół oraz przedszkoli, wybrano Operatora Lokalnego, którym będzie Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej. 

W trakcie drugiego komponentu wyruszono w teren. Dzieci oraz młodzież, zawodnicy Ludowego Klubu  Sportowego „IVA” Iwkowa pod opieką trenera, przedstawicieli Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej oraz Urzędu Gminy wyruszyły na trasę planowanego szlaku zdrowia. Idea trasy spotkała się z dużym entuzjazmem młodzieży, która chciałaby korzystać z trasy w trakcie rozgrzewki przed treningami piłki nożnej.

Trzeci komponent odbył się wieczorem w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce Iwkowskiej. W przeprowadzonym warsztacie  wzięli udział członkowie Klubu Seniora. Wspólnie zastanawiano się nad propozycjami zajęć animacyjnych skierowanych do seniorów z terenu naszej gminy.

W pomysł realizacji PZU Trasy Zdrowia  na terenie Iwkowej postanowiono włączyć uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolaki. Zorganizowano konkurs plastyczny dla najmłodszych. Uczniowie gimnazjum poproszeni zostali natomiast o zebranie i przedłożenie swoich propozycji dotyczących zajęć, jakie chcieliby realizować na Trasie Zdrowia. Prace konkursowe oraz propozycje uczniów zostaną zebrane na kolejnym warsztacie, który odbędzie się w dniu 18 maja.

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia

Iwkowa

Trasa Zdrowia w Gminie Iwkowa!

W dniu 29 kwietnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej odbyły się pierwsze warsztaty konsultacyjne dotyczące powstania PZU Trasy Zdrowia na terenie gminy Iwkowa. W spotkaniu wzięli udzi...

Czytaj więcej