Wałcz

Wizja lokalna w Wałczu

News 13 maja, podczas drugich warsztatów została wybrana lokalizacja Trasy w Wałczu. Po podsumowaniu wyników przeprowadzonych ankiet zebranych wśród mieszkańców miasta (udział w głosowaniu ankietowym wzięło ponad 1410 osób), zdecydowaną większością głosów zwyciężył wariant I trasy tj. ścieżka Widok – Bukowina – Widok, zdobywając 1002 głosy, przy 408 głosach na wariant II (Morzycówka – jez. Herta – Morzycówka).

Zebrana grupa, zachęcona przez moderatora do kreowania pomysłów, wskazała kilkadziesiąt wariantów animacji, które mogłyby odbywać się na Trasie Zdrowia, bez względu na porę roku i pogodę. Wszystkie pomysły zostały umieszczone w krótkiej ankiecie na stronie internetowej urzędu, gdzie mieszkańcy miasta mogli sami określić, co jest dla nich najbardziej atrakcyjne. 

Wyniki tych badań podsumowano na ostatnich, trzecich warsztatach, które zorganizowano 14 maja w plenerze. Z gotowymi planami animacji i planszami przedstawiającymi poszczególne urządzenia, mimo niesprzyjających warunków pogodowych, grupa dokonała wizji lokalnej terenu wariantu I, gdzie ma powstać Trasa, ze wskazaniem potencjalnych miejsc rozmieszczenia instalacji. Wszyscy w dobrych humorach wrócili do Miejskiego Ośródka Sportu i Rekreacji, gdzie dokonano podsumowania dotychczasowych działań i szczegółowego omówienia planów animacji. 

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia

Wałcz