Lelów

Jednogłośny wybór w Lelowie

News Popołudniem 4 czerwca, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach projektu PZU Trasy Zdrowia. Uczestniczyła w nim około 30-osobowa grupa mieszkańców Gminy Lelów, w skład której weszli niemalże wszyscy partnerzy.

Na warsztatach pojawili się przedstawiciele stowarzyszeń, klubów sportowych, szkół, gminy, OSP oraz osoby prywatne. Zainteresowanie było duże, ponieważ mieszkańcy w stworzeniu PZU Trasy Zdrowia widzą szansę na rozwój zaplecza sportowo-rekreacyjnego i połączenie z innymi działaniami na terenie Gminy. Na pierwszym spotkaniu warsztatowym moderator omówił założenia i urządzenia trasy, a uczestnicy mieli szansę podyskutować o przebiegu trasy.

Ten punkt spotkania był niezwykle ważny. Koordynator gminny przygotował szczegółową informację dotyczącą umiejscowienia 3 wariantów zgodnie ze złożonym wnioskiem. Po krótkiej dyskusji jednogłośnie wybrano pierwszą lokalizację trasy. Na kolejnym spotkaniu omawiane będą rodzaje planowanych animacji, a także tworzone będą plany dotyczące aktywności na trasach.

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia

Lelów

Wizja lokalna w Lelowie

We wtorek 10.06.2014 roku mieszkańcy Lelowa spotkali się na II konsultacjach społecznych. Wcześniej przedstawiciele obywateli Gminy wraz z moderatorem dokonali wizji lokalnej wybranej trasy. ...

Czytaj więcej

Jednogłośny wybór w Lelowie

Popołudniem 4 czerwca, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach projektu PZU Trasy Zdrowia. Uczestniczyła w nim około 30-osobowa grupa miesz...

Czytaj więcej