W Sawinie nagrodzono plastyków

News W dniu 13.05.2015 r. na terenie Gminy Sawin miały miejsce II konsultacje społeczne dotyczące PZU Trasy Zdrowia. Moderator prowadzący spotkanie jeszcze raz przybliżył uczestnikom ideę Tras Zdrowia, następnie został wyznaczony początek i koniec Trasy a także miejsca gdzie będą zamontowane urządzenia. Potencjalny przebieg Trasy Zdrowia zostało szczegółowo przeanalizowany.

Kolejny etap konsultacji miał miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie.  W ramach konsultacji nastąpiło rozstrzygniecie konkursu plastycznego, który Urząd Gminy Sawin zorganizował w celu promocji działania. Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży z terenu gminy. Jury wybrane spośród uczestników konsultacji wybierało najlepsze prace uwzględniając następujące kryteria: sposób wykorzystania Trasy Zdrowia, pomysłowość w wykorzystaniu trasy, wywoływanie pozytywnych wrażeń, zachęcanie do uprawiania sportu różnych grup wiekowych. 

Po przeprowadzeniu oceny wybrano laureatów:

- I miejsce – Natalia Marczuk, Ania Jasińska – Przedszkole Samorządowe w Sawinie
- II miejsce – Hanna Fura – Przedszkole Samorządowe w Sawinie
- III miejsce – Paulina Błaszczuk – Zespół Szkół w Sawinie

Zwycięzcy uczestnicy otrzymali nagrody – upominki.

W dalszej kolejności  mieszkańcy uczestniczący w konsultacjach wybierali podmiot, który będzie odpowiedzialny za wykorzystywanie PZU Trasy Zdrowia i we współpracy z Gminą Sawin ułoży Plan Animacji PZU Trasy Zdrowia.  Animatorem zostało Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin. W chwili obecnej trwają prace nad opracowaniem Planu Animacji PZU Trasy Zdrowia.

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia

W Sawinie Trasa nad Zalewem

W dniu 30 kwietnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie miały miejsce I konsultacje społeczne dotyczące PZU Trasy Zdrowia. Celem konsultacji jest aktywizacja społeczności lokalnej poprzez...

Czytaj więcej