Miasto Oława

Tak ma wyglądać wymarzona Trasa w Oławie

News 18 maja w Oławie odbyły się trzecie i zarazem ostatnie warsztaty konsultacyjne dotyczące budowy Trasy Zdrowia. I tym razem mieszkańcy nie zawiedli, w spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób w zróżnicowanym wieku w tym przedstawiciele klubu piłkarskiego MKS Oława, Oławskiego Centrum Kultury Fizycznej, animatorzy, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Oława, nauczyciele wychowania fizycznego, rodzice z dziećmi oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia tego, co zadziało się do tej pory w mieście w związku z trwającymi konsultacjami. A działo się wiele: sondaż wśród mieszkańców, wystawy prac plastycznych (Ośrodek Kultury, Basen Termy Jakuba, Urząd Miejski), budowa ponad 22 m makiety trasy zdrowia, warsztaty w terenie, nagrywanie filmików promocyjnych, układanie piosenek, wierszyków i fraszek. Zaangażowanie mieszkańców, szkół i Uniwersytetu Trzeciego Wieku przerosło nasze oczekiwania. Na każdym kroku widać było jak bardzo mieszkańcy chcą, by ta inwestycja powstała w naszym mieście. 

Początek spotkania miał niebanalny charakter dzięki występowi przedstawicielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która przedstawiła napisane przez jednego ze słuchaczy (Pana Eugeniusza Chorosteckiego) fraszki na temat Trasy Zdrowia. Było to niezwykle miłe wprowadzenie do warsztatów. Kolejnym punktem spotkania był wybór operatora Trasy, czyli podmiotu, który będzie dbał o to by Trasa Zdrowia tętniła życiem. Pojawiła się sugestia, by było to Oławskie Centrum Kultury Fizycznej. Propozycja znalazła uznanie wśród uczestników warsztatów. 

Na spotkaniu przedstawiony został już wstępny szkic propozycji działań animacyjnych, które odzwierciedlają potrzeby mieszkańców określone na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Uczestnicy zgłaszali dodatkowe pomysły do działań animacyjnych. Po przeprowadzeniu „burzy mózgów” uczestników podzielonych w grupy udało się osiągnąć wspólny cel jakim jest opracowanie planu animacji. Na zakończenie każdy mógł wskazać działania, w których najchętniej chciałby uczestniczyć. Już po raz kolejny okazało się, że największą popularnością cieszy się aktywność na Trasie Zdrowia połączona z jazdą na rowerze. W opracowywanym planie postarano się uwzględnić wszystkie sugestie zgłoszone przez uczestników spotkania. 

Podsumowując cały okres konsultacji należy stwierdzić, że Oława jest chętna i gotowa do podejmowania aktywności na trasie zdrowia. Jednocześnie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w całokształt działań związanych z inicjatywą budowy trasy zdrowia w Oławie. Liczymy, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu społeczności lokalnej uda się osiągnąć wspólny sukces, jakim będzie powstanie Trasy Zdrowia w mieście. 

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia

Miasto Oława

Szkoła w ruch!

Treningi ogólnorozwojowe połączone z zabawą dla uczniów oławskich szkół: podstawowych i gimnazjów promujące ruch na świeżym powietrzu ( w ramach zajęć pozalekcyjnych). ...

Czytaj więcej