Grabów nad Prosna

W zdrowym ciele zdrowy duch z TRASĄ ZDROWIA PZU

News Właśnie takie hasło przyświecało II konsultacjom społecznym dotyczącym budowy PZU Trasy Zdrowia w Gminie Grabów nad Prosną , które odbyły się 19 maja już na Trasie.

Wśród uczestników znalazły się dzieci, młodzież, seniorzy. Nie zabrakło również Przewodniczącej Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną, Burmistrza Miasta i Gminy, Nadleśniczego Nadleśnictwa Przedborów, dziennikarza prasowego z gazety lokalnej „Nasze strony ostrzeszowskie”.

Nie przeszkodził mały deszcz. Wszyscy zebrani wybrali się na Trasę, zapoznali się z jej proponowanym przebiegiem oraz ustalali lokalizację urządzeń.  Następnie uczestnicy przenieśli się na pobliski teren rekreacyjny gdzie pracowali nad planem animacji . Ostatecznie ustalili przebieg trasy ponieważ podczas konsultacji padły propozycje wprowadzenia małych poprawek. Dokonano wyboru Operatora lokalnego, którym został Uczniowski Klub Sportowy Prosna Grabów oraz współpracującego z nim animatora  

Po deszczu pogoda zaszczyciła nas słonecznym niebem więc konsultacje zakończono wspólną biesiadą przy ognisku i śpiewem przy akompaniamencie akordeonu.

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia

Grabów nad Prosna

Podsumowanie starań w Grabowie

Grabów nad Prosną jest jedną z 35 gmin walczących w drugim etapie konkursu na PZU Trasę Zdrowia. Jak przebiegały konsultacje społeczne w Grabowie? Jakie inne działania podjęli mieszkańcy gmi...

Czytaj więcej