Pleszew

W Pleszewie pracowano nad Planem Animacji

News W dniu 19 maja 2015 r. odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne dotyczące utworzenia w Pleszewie PZU Trasy Zdrowia. Aktywny udział mieszkańców potwierdził rosnące zainteresowanie Trasą.

Tym razem warsztaty poświęcone były utworzeniu Planu Animacji.  Uczestnicy spotkania w poszczególnych grupach przedstawili obszerne propozycje zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców. Skupiono się przede wszystkim na specyficznych potrzebach adresatów i analizie ryzyka. W trakcie dyskusji uwzględniono propozycje rozmieszczenia elementów Trasy przez najmłodszych mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew. „Burza mózgów” zainspirowała także do włączenia w Plan Animacji inicjatyw jednorazowych oraz wykorzystania walorów lokalizacyjnych Trasy. 

Uczestnicy pleszewskich  spotkań z niecierpliwością oczekują na wyniki konkursu. Trasa PZU w Pleszewie z pewnością stanowiłaby doskonałe uzupełnienie istniejącej bazy sportowo – rekreacyjnej. 

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia

Pleszew

W Pleszewie dyskutowano o Trasie

Pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące utworzenia PZU Trasy Zdrowia w Pleszewie odbyło się 8 maja br. w Parku Wodnym „Planty” w Pleszewie. W warsztatach udział wzięło ponad 70 osób. Wś...

Czytaj więcej