Ząbkowice zakończyły konsultacje

News W dniach 14.05.2015 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich odbyły się kolejne, trzecie warsztaty konsultacyjne projektu PZU Trasy Zdrowia. Udział w warsztatach wzięli przedstawiciele klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie m.in.: Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży SOSW „Szansa”, Fundacja Dobrych Działań, Stowarzyszenie „Gminny Szkolny Związek Sportowy”, Stowarzyszenie „Szkółka Piłkarska Orlik Ząbkowice Śląskie”, Ząbkowicki Klub Karate „KYOUKUSHINKAI” oraz nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół gimnazjalnych i szkoły podstawowej nr 3.

Informacje o planach budowy instalacji PZU Trasa Zdrowia była również publikowana na facebook’u na kontach prowadzonych pod nazwą Marcin Orzeszek oraz Gmina Ząbkowice Śląskie. Jeszcze raz przedyskutowano najkorzystniejszą lokalizację trasy. Uwzględniając potrzeby osób z różnego typu niepełnosprawnościami, potwierdzono lokalizację Nr 1 Trasy Zdrowia. 

Zgłoszono potrzebę dobrego oznakowania dojścia do Trasy, w tym również informujące kierowców, o zwiększonym ruchu pieszym. Ponadto uzgodniono, iż przed instalacją urządzeń, należy przeprowadzić wizję lokalną, na której zostanie ostatecznie rozplanowane usytuowanie urządzeń PZU Trasy Zdrowia. 

Kolejnym punktem warsztatów był wybór operatora lokalnego Trasy. Uzgodniono, że operatorem Trasy zostanie Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jako instytucja krzewiąca kulturę fizyczna na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie, OSiR ma największe doświadczenie w tego typu działalności i będzie najlepszym organizatorem różnorodnych zajęć, tak by Trasa była wykorzystana przez jak największą liczbę użytkowników. 

Następnie dyskutowano nad harmonogramem działań, który powinien uwzględniać zajęcia dla osób:
- dzieci i młodzież szkolna,
- osoby z niepełno sprawnościami,
- Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- uczestnicy zajęć na Orliku (okolice Trasy)
- dzieci z Klubu Kubusia Puchatka
- kobiety 15-40+ (zajęcia fitness i zumba)
- mamy z dziećmi (najpierw plac zabaw w parku, potem rekreacja na trasie zdrowia)
- zajęcia indywidualne.
Proponowane dyscypliny to:
- ćwiczenia ogólnorozwojowe,
- gimnastyka,
- biegi w terenie,
- slalomy,
- ćwiczenia rozgrzewające,
- ćwiczenia siłowe.
Ryzyka, które mogą zagrozić realizacji Planu animacji:
- warunki atmosferyczne niesprzyjające uprawianiu sportu i rekreacji
- organizacja w tym samym czasie innych, atrakcyjnych imprez,
- zaplanowana grupa nie przyjdzie na zajęcia z różnych powodów
- pora roku, która sprzyja innym zajęciom ( wyjazdy, prace działkach).

Zaplanowano również działania informacyjne, promujące PZU Trasę Zdrowia w Ząbkowicach Śląskich:
- fun page Gminy Ząbkowice Śląskie
- strony internetowe www.zabkowiceslaskie.pl oraz strony lokalnych portali informacyjnych;
- tablice ogłoszeń: Urząd, ZOK, OSiR
- wydarzenie „PZU Trasa Zdrowia” na fb.

Otwarcie trasy planujemy powiązać z dużą imprezą gminną jaką jest  „Ząbkowicka 10” – bieg na 10 km, który odbędzie się 29.08.2015 lub „Pierwszy Zjazd Ząbkowiczan” powiązany z 70-leciem Liceum Ogólnokształcącego w dniach 25-27.09.2015r., jeżeli pierwszy termin nie będzie możliwy do realizacji.

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia

Ząbkowice zakończyły konsultacje

W dniach 14.05.2015 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich odbyły się kolejne, trzecie warsztaty konsultacyjne projektu PZU Trasy Zdrowia. Udział w warsztatach wzięli p...

Czytaj więcej