Iwkowa

Gmina Iwkowa zakończyła konsultacje

News W dniu 18 maja 2015 roku w Publicznym Gimnazjum w Iwkowej odbył się ostatni warsztat kończący cykl konsultacji społecznych dotyczących realizacji PZU Trasy Zdrowia na terenie gminy Iwkowa.

Przeprowadzone konsultacje zaangażowały przedstawicieli różnych środowisk oraz grup wiekowych w opracowanie pomysłów zajęć animacyjnych realizowanych na trasie zdrowia. W ostatnim spotkaniu, w którym wzięło udział ponad 30 osób, dyskutowano nad propozycjami uczniów gimnazjum dotyczącymi wykorzystania instalacji trasy zdrowia dla realizacji zajęć i warsztatów skierowanych do młodzieży. Cieszy również zaangażowanie uczniów Szkoły Podstawowej w Iwkowej oraz przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Iwkowej i Publicznego Przedszkola w Porąbce Iwkowskiej, biorących udział w konkursie plastycznym. Złożonych zostało ponad czterdzieści prac, w których najmłodsi przedstawili swoje wyobrażenie o trasie zdrowia. 

Wszystkie propozycje poddane w trakcie zrealizowanych warsztatów i konsultacji posłużyły Operatorowi Lokalnemu do opracowania planu animacji.

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia

Iwkowa

Trasa Zdrowia w Gminie Iwkowa!

W dniu 29 kwietnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej odbyły się pierwsze warsztaty konsultacyjne dotyczące powstania PZU Trasy Zdrowia na terenie gminy Iwkowa. W spotkaniu wzięli udzi...

Czytaj więcej