Sportowe weekendy w Gminie Czaplinek

News Zajęcia sportowo- rekreacyjne w Czaplinku W październiku w każdy weekend na terenie gminy prowadzone są zajęcia sportowo- rekreacyjne dla mieszkańców gminy Czaplinek z wykorzystaniem instalacji PZU Trasy Zdrowia w Czaplinku. Zajęcia poprzedzone są rozgrzewką w Hali Widowiskowo- Sportowej w Czaplinku. Po wykonaniu rozgrzewki uczestnicy biorą udział  w zajęciach na świeżym powietrzu, których podstawą jest wykonywanie przygotowanych   przez trenera ćwiczeń na instalacjach PZU Trasy Zdrowia. Zajęcia sportowo- rekreacyjne przeznaczone są dla wszystkich mieszkańców i dostosowane zostały do wieku i potrzeb uczestników. W ramach urozmaicenia, zajęcia zostaną wzbogacone o instruktaż zajęć z Nordic Walking oraz marszobiegu.

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia