Prostki

Prostki. Tu chodzi o Nas!

News Aktywność mieszkańców Prostek na warsztatach prowadzonych w ramach programu PZU Trasy Zdrowia potwierdza, że jako społeczność chcemy brać czynny udział w podejmowaniu decyzji publicznych. Mamy nadzieję, że duża liczba osób zaangażowanych w prace warsztatowe oraz aktywna postawa jaką prezentują mieszkańcy Prostek zostanie zauważona i przyniesie efekt w postaci nowoczesnej trasy rekreacyjno-biegowej, przebiegającej przez naszą miejscowość.

Warsztaty konsultacyjne, które odbyły się w dniach 30.05.2014 r. i  09.06.2014 r. były bardzo owocne. Wypisując mocne i słabe strony każdej z dwóch propozycji tras, wspólnie wybraliśmy opcję, która będzie dostępna dla szerokiego grona odbiorców oraz w większym stopniu uwidoczni nasze walory przyrodnicze i turystyczne. Niewątpliwie duże znaczenie miała wysoka frekwencja oraz obecność przedstawicieli różnych grup społecznych. Na warsztatach mogliśmy poznać opinię naszych aktywnych seniorów, reprezentujących Uniwersytet Trzeciego Wieku, stanowisko członków lokalnych klubów i organizacji sportowych, nauczycieli i animatorów sportowych, osób promujących aktywność fizyczną oraz młodzieży. 

W pracy warsztatowej pomocna była specjalnie przygotowana prezentacja multimedialna. Wizualizacja przebiegu obu zaproponowanych tras oraz dokumentacja zdjęciowa poszczególnych odcinków ścieżki, zdecydowanie ułatwiła debatę na temat przebiegu trasy. W trakcie burzliwych, partycypacyjnych dyskusji wybraliśmy operatora i wypracowaliśmy propozycję działań, które mogą być realizowane na trasie. Oprócz tych, które już na stałe wpisały się w kalendarz gminnych imprez, zaproponowano nowe, innowacyjne działania. W tym miejscu należy podkreślić fakt, że z uwagi na duże zainteresowanie włączeniem się w działania animacyjne na trasie, operator będzie działał w partnerstwie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. W pracach warsztatowych, aktywny udział wzięli przedstawiciele partnerów projektu tj. Nadleśnictwa Ełk, Klubu Sportowego "Pojezierze" Prostki oraz Uczniowskiego Klubu Kolarskiego "Prostki". Dzięki obecności Pana Nadleśniczego mieliśmy pewność, że administrator większości terenów przez których przebiega trasa, nie będzie miał uwag co do jej lokalizacji. Partnerskie organizacje sportowe, wypowiedziały się na temat korzyści płynących z nowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i  podpowiadały rozwiązania służące promowaniu aktywności fizycznej. 

Praca warsztatowa potwierdziła, że partycypacja publiczna jest naszą mocną stroną. 

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia

Prostki

Prostki. Tu chodzi o Nas!

Aktywność mieszkańców Prostek na warsztatach prowadzonych w ramach programu PZU Trasy Zdrowia potwierdza, że jako społeczność chcemy brać czynny udział w podejmowaniu decyzji publicznych. M...

Czytaj więcej

Otwarty trening Uczniowskiego Klubu Kolarskiego z Prostek na PZU Trasie Zdrowia....

Czytaj więcej