Harcerski bieg patrolowy na PZU Trasie Zdrowia

News W środę 7 października na mucharskiej PZU Trasie Zdrowia odbył się harcerski bieg patrolowy. Bieg objął wszystkie stanowiska, przeznaczone do ćwiczeń.

Bawiono się na zainstalowanych przyrządach. Podczas zajęć korzystano z założeń  metodyki harcerskiej, zorganizowano punkty patrolowe przy stanowiskach PZU Trasy Zdrowia, a każdy biorący udział w projekcie otrzymał kartę patrolową. W biegu uczestniczyły dzieci i młodzież z Gminy Mucharz. Zajęcia zakończono w harcerskiej bazie w Mucharzu zabawami integracyjnymi z chustą klanza oraz ogniskiem z pieczeniem jabłek.

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia