„Rekonesans” na PZU Trasa Zdrowia w Wałczu

News „Rekonesans”, to pierwsza z lekcji wychowania fizycznego zrealizowana w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Wałczu na PZU Trasie Zdrowia. Uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Wałczu jednogłośnie stwierdzili, że to bardzo fajna forma aktywności ruchowej. Dwugodzinny blok lekcyjny wychowania fizycznego to wystarczająca porcja czasu na aktywność ruchową zespołu klasowego w terenie. Marsz w zmiennym tempie na odcinku o łącznej długości około 6 km, ćwiczenia doskonalące równowagę oraz koordynację ruchową, siłowe i rozciągające, wykonywane na instalacjach PZU Trasy Zdrowia, to zdaniem trenera i nauczyciela WF Pani Zofii Kasperowicz, bardzo korzystne połączenie. 


Dostarczenie młodzieży gimnazjalnej tak urozmaiconej porcji ruchu, w połączeniu z walorami rekreacyjnymi najbliższej okolicy, spełnia wszelkie wymogi dobrej lekcji wychowania fizycznego.

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia