Zbąszynek

Badania ankietowe w Zbąszynku

News W Zbąszynku uczestnicy warsztatów zapoznali się ze szczegółami aż trzech wariantów trasy, ale ostateczną decyzję podejmą mieszkańcy. Trwają badania ankietowe.

Podczas pierwszego warsztatu uczestnicy jednogłośnie opowiedzieli się za wariantem trasy wokół jeziorka, jednak o tym gdzie ostatecznie miałaby być zlokalizowana PZU Trasa Zdrowia zdecydują mieszkańcy. Ankiety będą zbierane do 12.06.2014. Do tej pory na temat przebiegu trasy wypowiedziało się ponad 100 osób.

Na drugich konsultacjach (12 czerwca), które zostaną zorganizowane nad jeziorkiem odbędzie się wizja lokalna trasy wraz ze wskazaniem miejsc instalacji poszczególnych urządzeń. Będzie to również zapoczątkowanie działań związanych z opracowaniem planu działania PZU Trasy Zdrowia na terenie gminy. Osoby uczestniczące w spotkaniu, na co dzień profesjonalnie związane z kulturą fizyczną uznały, że kolejność instalacji została bardzo dobrze dobrana naprzemiennie obciążając różne partie mięśni.

O konsultacjach mieszkańcy Zbąszynka informowani będą również poprzez portal sms.

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia

Zbąszynek

Wizja lokalna w Zbąszynku

W poniedziałek 9 czerwca na jeziorku Koźlarskim w Chlastawie odbyła się wizja lokalna przyszłej PZU Trasy Zdrowia. W spotkaniu wzięli udział eksperci - nauczyciele wychowania fizycznego ZST w Z...

Czytaj więcej

Badania ankietowe w Zbąszynku

W Zbąszynku uczestnicy warsztatów zapoznali się ze szczegółami aż trzech wariantów trasy, ale ostateczną decyzję podejmą mieszkańcy. Trwają badania ankietowe....

Czytaj więcej