Fundacja PZU

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego.

Celem Fundacji jest promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnymi niepełnosprawnościami, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

„Pomagamy pomagać” – to nasze motto. Realizujemy je wspierając strategiczne dla nas obszary:

  • edukację – szczególnie w zakresie inicjatyw wyrównujących szanse i tworzących warunki dla lepszego rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego młodych ludzi, szczególnie poprzez konkursy dotacyjne dla organizacji lokalnych: „Z PZU po lekcjach”, „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” oraz „PZU z kulturą”;
  • opiekę i pomoc społeczną – poprzez wsparcie dla organizacji i osób fizycznych, m. in. w zakresie pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznego albo leków;
  • ochronę zdrowia – wspieramy projekty edukacyjne dla pracowników placówek medycznych, poprzez nasze działania promujemy również zdrowy i aktywny tryb życia;
  • kulturę i sztukę – szczególnie w zakresie wspierania wydarzeń artystycznych oraz działań upowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce polskiej, wspierania artystów i uzdolnionej młodzieży;

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi zarówno w Polsce, jak i za granicą, instytucjami, klubami sportowymi, szkołami i uczelniami, wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację projektów. W ramach współpracy z Fundacją PZU rocznie realizowanych jest blisko 200 projektów we wszystkich obszarach działania Fundacji.

Fundacja PZU realizuje także Program Wolontariatu Pracowniczego w Grupie PZU. 

We współpracy z partnerami prowadzimy autorskie programy ogólnopolskie: program „Wolontariat rodzinny” z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, program wolontariatu edukacyjnego „Grosikowa Polisa” z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, program wolontariatu promującego zdrowy i aktywny tryb życia w ramach programu PZU Trasy Zdrowia z Fundacją V4Sport, a także szkolenia dla liderów wolontariatu oraz konkurs grantowy dla pracowników na realizację ich autorskich projektów – „Wolontariat to radość działania”.