PZU Trasa Zdrowia w gminie Lelów

Gmina Lelów jest położona w południowo– wschodniej części powiatu częstochowskiego. Jest gminą wiejską o powierzchni 123 km2, w skład którego wchodzi 17 sołectw. Ludność gminy to ok. 5 tys. mieszkańców. Gmina Lelów posiada korzystne położenie, w Lelowie krzyżuje się droga krajowa Nr 46 Kielce-Częstochowa- Opole- Kłodzko z drogami wojewódzkimi Radomsko– Kraków i Lelów- Katowice, co stwarza warunki znacznego rozwoju gospodarczego na kierunkach obsługi uczestników ruchu tranzytowego. <br><br> Miejscowość Lelów ma piękną i długą historię. Pierwszą wzmiankę o Lelowie znajdujemy w bulli papieża Celestyna III z 1193 r. W latach 1392-1792 r. Lelów był stolicą rozległego powiatu, w granicach którego leżała Częstochowa. <br><br> Lelów zamieszkiwany był do 1941 r. w równych częściach przez narodowość polską i żydowską. Stał się ważnym ośrodkiem chasydyzmu a wśród nich szczególną postacią był cadyk Dawid Biederman - założyciel istniejącej do dziś w Izraelu dynastii cadyków z Lelowa. W rocznicę jego śmierci, Lelów jest miejscem corocznej pielgrzymki chasydów z całego świata. Od 2002 r. w trzeci weekend sierpnia odbywa się tu Festiwal Ciulimu-Czulentu służące lepszemu poznaniu kultur polskiej i żydowskiej. <br><br> Na terenie Lelowa działa Izba Tradycji Ziemi Lelowskiej, skupiająca pamiątki minionych czasów, bogatej historii i dziedzictwa wielokulturowego gminy. Są w niej sale: historyczna z artefaktami z wykopalisk archeologicznych na terenie Lelowa; kultury ludowej z eksponatami etnograficznymi; kultury żydowskiej, gdzie oprócz zdjęć i eksponatów należących do atrybutów tej kultury, znajdować się będzie pięcioscenowa diorama panoramiczna ilustrowana tradycyjną muzyką żydowską oraz objaśnieniami lektora. Diorama to rodzaj ruchomej makiety na wzór obrotowej szopki, prezentującej święta i obyczaje żydowskie. <br><br> Przez gminę Lelów prowadzą dwa szlaki rowerowe: szlak(czarny) im. Zwierkowskich, liczący 25 km, oraz (niebieski), liczący 23 km, Szlak Dworków Ziemiańskich. Przebiega on przez malownicze miejscowości Turzyn, Wygiełzów, Gródek, Biała Wielka, Bogumiłek, Nakło, gdzie znajdują się zabytkowe dworki i pałace. <br><br> Dużą atrakcją są spływy pontonowe rzeką Białką, wśród nieskażonej przyrody objętej ochroną „Natura 2000”. Istnieje także możliwość skorzystania z oferty wspinaczki sportowej oraz eksploracji jaskiń na jurze krakowsko- częstochowskiej pod czujnym okiem specjalistów prowadzących usługi rekreacyjne. <br><br> Unikalne źródła krasowe występują na terenie całej gminy, a wśród nich: „Pulsujące”, „Szczelinowe”, „Zimiąca”, „Rozlewisko”. Usytuowane są wzdłuż rzeki Białki jednej z najczystszych w województwie, dlatego też w 2008 r. przeprowadzono reintroducję– wpuszczenie do rzeki- polskich raków szlachetnych. Tradycją się stała na koniec wrześniowa rekonstrukcja Bitwy pod Mełchowem, stoczonej przez powstańców Styczniowych w 1863 r. Brał w niej udział i stracił nogę, malarz Adam Chmielowski, późniejszy św. brat Albert. Po uroczystej Mszy Św. i Apelu Poległych przy krzyżu nabijanym 120 granatami/ sękami na pamiątkę ofiar potyczki, na tutejszych polach odgrywa się inscenizacja krwawych walk powstańców z Rosjanami z udziałem grup rekonstrukcyjnych w strojach z epoki. <br><br> Na terenie gminy występuje mnogość zabytków architektury, wśród których należy wymienić drewniany kościół Św. Idziego w Podlesiu, kościół św. Marcina Lelowie z XIVw., ohel cadyka Dawida, dworki ziemiańskie, młyny wodne.

PZU Trasa Zdrowia

Opis i lokalizacja Trasy

PZU Trasa Zdrowia
PZU Trasy Zdrowia

PZU Trasa Zdrowia

Lelów

Trasa zaczyna się nad zalewem, który jest zarybionym rozlewiskiem, utworzonym w naturalnej dolinie na rzece Białce. Jest to popularne miejsce wypoczynkowe. Znajdują się tu pola biwakowe i namiotowe. Teren otwarty jest także dla wędkarzy, dodatkowo posiada miejsca parkingowe. Następnie szlak biegnie w lewo, ulicą Żwirkowskiego. Po prawej stronie drogi znajduje się miejsce pamięci – cmentarz z mogiłami żołnierzy poległych podczas potyczki we wrześniu 1939 roku. Trasa prowadzi wśród urokliwego krajobrazu lasu, słychać szum drzew, śpiew ptaków. Szlak skręca w lewo, na rozwidleniu zagłębiając się w przecudny drzewostan, zza drzew wyłaniają się połacie łąk pachnących kwiatami. Kolejny etap prowadzi w lewo, gdzie ciągle nieśmiało przebijają się zielone, pachnące łąki. Ostatni moment trasy, to powrót nad zalew, gdzie można obserwować spacerujące bażanty i inne dzikie zwierzęta. Warto zwrócić uwagę, iż trasa ta jest już nieformalnie uczęszczana przez mieszkańców na treningi nordic walking. Cała trasa zamyka się na odcinku ok. 2800 m.

Równoważnia Zygzak

Drabinka Pozioma

Pachołki slalom

Drążki

Płotki Równoległe

Poręcze

Ławeczka

Płotki Pochyłe

Równoważnia Prosta

Plan imprez 2015

Wczytaj więcej

Operator PZU Trasy Zdrowia | Lelów

Dane kontaktowe do operatora lokalnego Trasy:

Lelowskie Towarzystwo Historyczno­Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego
ul. Szczekocińska 31
42­-235 Lelów

Marian Nowak
Tel.515275959

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia

Lelów

Wizja lokalna w Lelowie

We wtorek 10.06.2014 roku mieszkańcy Lelowa spotkali się na II konsultacjach społecznych. Wcześniej przedstawiciele obywateli Gminy wraz z moderatorem dokonali wizji lokalnej wybranej trasy. ...

Czytaj więcej

Jednogłośny wybór w Lelowie

Popołudniem 4 czerwca, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach projektu PZU Trasy Zdrowia. Uczestniczyła w nim około 30-osobowa grupa miesz...

Czytaj więcej