PZU Trasa Zdrowia w gminie Świętajno

Świętajno jest areną działania wielu podmiotów, które tworzą kapitał społeczny i ludzki. Należą do nich: Stowarzyszenie „Razem” działające przy Gimnazjum w Świętajnie, Stowarzyszenie „Wspólna Sprawa”, Ochotnicze Straże Pożarne, Spółdzielnia Rolników „Mazurska Łąka”, Fundacja „Kreolia” z siedzibą w ościennej miejscowości Jerutki, z miejscem działalności w Świętajnie, Stowarzyszenie "Przyjazne Spychowo", Stowarzyszenie "Kolonia nad Szkwą", Stow. "Wspierajmy się", a także Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie, biblioteki publiczne, Ośrodek Wsparcia Dziennego „Iskierka”. W ramach działalności tych podmiotów na terenie gminy realizowane są działania kulturalno-rozrywkowe, a także inne rozwijające zainteresowania i pasje społeczności lokalnej. Mieszkańcy chętnie angażują się w przygotowania gminnych i powiatowych wydarzeń oraz aktywnie uczestniczą w festynach, turniejach, przeglądach itp. W 2011 r. powstało w gminie Partnerstwo „Dębomir”, które zrzesza lokalne organizacje pozarządowe i jest motorem działań wielu wydarzeń. W 2012 r. Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy wybudowały mini place zabaw w czterech miejscowościach. Pozyskały na ten cel środki unijne z EFRROW w ramach PROW na lata 2007-2013. Świadczy to o zaangażowaniu mieszkańców w kreowaniu nowych miejsc użyteczności publicznej, które mają na celu budować kapitał społeczny.

PZU Trasa Zdrowia

Opis i lokalizacja Trasy

PZU Trasa Zdrowia
PZU Trasy Zdrowia

PZU Trasa Zdrowia

Świętajno

Trasa rozpoczyna się w parku, tworząc pętlę na obszarze leśnym. Długość Trasy to ok. 3km. Trasa została wytyczona tak, aby każdy kto zechce, mógł z niej samodzielnie korzystać. Główny atut ścieżki to jej usytuowanie na pięknym krajobrazowo obszarze parkowo-leśnym.

Równoważnia Zygzak

Drabinka Pozioma

Pachołki slalom

Drążki

Płotki Równoległe

Poręcze

Ławeczka

Płotki Pochyłe

Równoważnia Prosta

Plan imprez 2015

Wczytaj więcej

Aktualności

Projektu PZU Trasy Zdrowia

Świętajno