Zapis do newslettera

Jeżeli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat projektu PZU Trasy Zdrowia zapisz się do newslettera. Otrzymuj informacje o programach treningowych, etapach realizacji tras, propozycjach animacji sportowych, czy innych projektach dedykowanych gminom, stowarzyszeniom lub organizacjom. Niech PZU Trasa Zdrowia stanie się przestrzenią do spotkań, rekreacji, uprawiania sportu czy edukacji prozdrowotnej, wokół której będzie następowała integracja środowiska lokalnego.