O konkursie

Program PZU Trasy Zdrowia w edycji 2015 skierowany jest do samorządów lokalnych w gminach do 50 tysięcy mieszkańców. Jego celem jest stworzenie na terenie gmin w całej Polsce kompleksów sportowo-rekreacyjnych, które pozwolą na realizację wielu inicjatyw promujących zdrowy styl życia.


PZU Trasa Zdrowia ma służyć przede wszystkim lokalnej społeczności. Będzie miejscem do uprawiania aktywności fizycznej, ale również przestrzenią do spotkań, rekreacji czy edukacji prozdrowotnej, służących integracji środowiska lokalnego.


Podstawą ubiegania się o realizację Programu jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w terminie do 16 marca 2015 roku. Spośród nadesłanych wniosków Komisja Konkursowa wybierze 35 najlepszych. Gminy, będące ich autorami, wezmą udział w drugim etapie konkursowym - warsztatach konsultacyjnych, na podstawie których wyłonionych zostanie ostateczna lista 30 beneficjentów edycji 2015.


Więcej na temat zasad konkursu można znaleźć w regulaminie oraz w sekcji FAQ.


Zobacz i pobierz dokumenty konkursowe