Jak wziąć udział w konkursie?

Wniosek o realizację Projektu PZU Trasy Zdrowia może złożyć tylko Gmina, jednak każdy z Was może zmotywować samorząd lokalny do wzięcia udziału w konkursie i spowodować, że PZU Trasa Zdrowia powstanie w danej miejscowości.


Jeżeli jesteś osobą fizyczną, przedstawicielem organizacji, czy instytucji publicznej:

 • Wyjdź z inicjatywą! Zgłoś się do urzędu swojej gminy i przekonaj jego pracowników, że warto wziąć udział w konkursie na realizację Projektu PZU Trasy Zdrowia.

 • Poszukaj partnerstwa w swojej gminie i innych lokalnych organizacjach.

 • Pamiętaj, że wniosek na realizację Projektu PZU Trasy Zdrowia może złożyć tylko Gmina.

 • Gmina może nawiązać partnerstwa, jednak musi być głównym wnioskodawcą.

Jeżeli jesteś przedstawicielem gminy:

 • Wyjdź z inicjatywą
  Chcesz, aby na terenie Twojej gminy powstała PZU Trasa Zdrowia? Jesteś w stanie wskazać kilka lokalizacji, w których warto wytyczyć Trasę i wiesz, że taki mini kompleks rekreacyjno-sportowy to coś, czego w Twojej gminie brakuje? Zgłoś swój pomysł, niech PZU Trasa Zdrowia powstanie w Twojej okolicy!

 • Nawiąż partnerstwa.
  Do realizacji projektu możesz zawierać porozumienia z lokalnymi organizacjami, instytucjami publicznymi i innymi podmiotami wymienionymi w regulaminie. Wszystko po to, by jak najlepiej wykorzystać potencjał swojej gminy w staraniu się realizację Projektu PZU Trasy Zdrowia.

 • Złóż wniosek.
  W terminie do 16 marca 2015 roku do godziny 15:00, za pomocą
  formularza on-line, złóż wniosek o realizację Programu PZU Trasy Zdrowia. Wniosek musi spełniać wymogi formalne zawarte w regulaminie Konkursu. Pamiętaj o uzasadnieniu, dlaczego Trasa powinna powstać właśnie w Twojej gminie. Opisz, jakie atrakcje planujesz zorganizować dla lokalnej społeczności i jak zachęcisz ją do korzystania z Trasy.

 • Poczekaj na pierwsze wynik konkursu.
  O wyborze 35 gmin, które przejdą do etapu konsultacji społecznych, zdecyduje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Fundatora Programu, Operatora Programu oraz grono ekspertów.

 • Zapytaj mieszkańców o opinię.
  Twój wniosek znalazł się wśród 35 wybranych przez Komisję? Zorganizuj konsultacje społeczne z udziałem naszych ekspertów i wypracuj z mieszkańcami gminy oraz partnerskimi organizacjami Plan Animacji PZU Trasy Zdrowia. Od Waszego zaangażowania zależeć będzie, czy w Waszej gminie powstanie PZU Trasa Zdrowia.

 • Rozpocznij animację
  Przygotowałeś ciekawy Plan Animacji PZU Trasy Zdrowia i na podstawie kryteriów zawartych w regulaminie Twój projekt znalazł się wśród 30, które otrzymają dofinansowanie? Już wkrótce będziesz mógł się cieszyć z funkcjonalności PZU Trasy Zdrowia! Poczekaj na zakończenie etapu budowy i rozpocznij realizację Waszego Planu Animacji.

Dowiedz się więcej FAQ.