Animacja integruje społeczność

Animator jest osobą, która swoją energią, kreatywnością i pozytywnym nastawieniem zachęca, angażuje i skłania ludzi do aktywności fizycznej i zabawy na świeżym powietrzu. To osoba z pasją, która chce dzielić się nią z innymi. Takich animatorów chcemy zatrudnić na PZU Trasach Zdrowia.


Udział w Programie PZU Trasy Zdrowia to nie tylko możliwość stworzenia w wybranej lokalizacji mini kompleksu rekreacyjno-sportowego. Żadnej z gmin, w której powstanie PZU Trasa Zdrowia nie zostawiamy bez opieki.


Przy pomocy doświadczonych moderatorów, którzy poprowadzą proces konsultacji społecznych, powstanie trzymiesięczny plan wykorzystania Trasy. Zawarte zostaną w nim wszystkie obszary istotne dla danej lokalizacji – zarówno jeśli chodzi o zaangażowanie konkretnych grup społecznych, jak i formy aktywności realizowane na danej Trasie, dostosowane do potrzeb mieszkańców.


Ważną rolę odgrywać będzie animator, którego zadaniem będzie zainspirowanie okolicznych mieszkańców do spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem PZU Trasy Zdrowia, tak aby stała się ona nie tylko miejscem okazjonalnych spotkań, ale i centrum aktywnego życia gminy.


Nie ma złych pomysłów na animację. Ograniczeniem jest tylko wyobraźnia. Trasa jest obszarem, po którym można spacerować, biegać, uczyć dzieci jazdy na rowerze, na którym można ćwiczyć nordic walking, organizować pikniki, festyny, zawody, lekcje wychowania fizycznego, a nawet treningi okolicznych drużyn sportowych.


Każdy Plan Działania PZU Trasy Zdrowia wiąże się z grantem animacyjnym, wspomagającym jego realizację. Pieniądze te będzie można przeznaczyć m.in. właśnie na zatrudnienie Animatora, który zorganizuje mieszkańcom czas wolny na Trasie.


My dajemy narzędzie i wskazujemy możliwe kierunki działania, ale to od Was wszystkich - urzędników, okolicznych mieszkańców, organizacji społecznych, czy instytucji zależy, jaki będzie ostateczny kształt PZU Trasy Zdrowia. Od Was zależy, czy oferta będzie skierowana do wszystkich grup społecznych i czy działania animacyjne będą dynamicznie odpowiadać na potrzeby otoczenia.