Fundacja V4Sport

Fundacja V4Sport jest Operatorem Programu PZU Trasy Zdrowia i odpowiada za realizację konkursu PZU Trasy Zdrowia, którego efektem w 2015 roku będzie stworzenie kolejnych 30 mini kompleksów rekreacyjno-sportowych w całej Polsce.

Fundacja V4Sport Group dostrzega w sporcie powszechnym ogromny potencjał do wprowadzania pozytywnych zmian społecznych na wielu płaszczyznach. Realizując szereg innowacyjnych programów, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, Fundacja wspiera rozpowszechnianie zdrowych nawyków żywieniowych i budowanie świadomości na temat uzależnień, uczy aktywnych postaw obywatelskich oraz współzawodnictwa w duchu fair play. 

Więcej informacji na temat Fundacji V4Sport znajdziesz na na www.v4sport.eu.