Wolontariat Pracowniczy na PZU Trasach Zdrowia

Zaangażuj się w działania jednej z gmin oraz Fundacji PZU.
Może PZU Trasa Zdrowia powstanie w Twojej rodzinnej miejscowości?

  • Pomóż w budowie
  • Podziel się z mieszkańcami gminy swoją wiedzą
  • Poprowadź zajęcia dla dzieci, klubu seniora, czy szkoły
  • Zorganizuj festyn albo piknik
  • Zadbaj o konserwację Trasy
  • Zrealizuj własny pomysł

czyli…

…włącz się w wolontariat pracowniczy na PZU Trasach Zdrowia!

Wolontariat na PZU Trasach Zdrowia to zarówno gotowe, atrakcyjne programy, z którymi będziesz mógł udać się do społeczności lokalnej, jak i platforma do realizacji własnych inicjatyw, która pozwoli Ci na twórcze włączenie się w działalność firmy, nie tylko na płaszczyźnie zawodowej.

Chcemy Cię wesprzeć w rozwijaniu swoich umiejętności, kompetencji i pasji właśnie przez wolontariat pracowniczy, jednocześnie dając narzędzia, które pozwolą Ci poczuć się pewnie i komfortowo podczas wykonywanych działań.

Szczegóły dotyczące wolontariatu pracowniczego PZU na PZU Trasach Zdrowia już wkrótce.